MB MATIA, s.r.o.
SNP 1123/23
038 53 Turany
IČO: 51273357
DIČ: 2120662467
IČ DPH: SK2120662467

telefón: 0905 705 525

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č69188/L
Názov a adresa orgánu dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P.O.Box 89, 01179 Žilina